TÜM YABANCILARA OTURMA İZNİ

BİZE YABANCI DEĞİLSİNİZ :)

bilgi@yabancilar.com.tr  0 212 572 86 77

ANASAYFA

İKAMET TEZKERESİ - OTURUM İZNİ - OTURMA İZNİ ALMAK İÇİN HEMEN YESTÜRK SİSTEMİNE GİRİN

 

  Türkiye'de oturmak ve çalışmak amacıyla oturma izni

başvurusunda bulunacak yabancılara yönelik   

  prosedürler, gerekli belgeler ve genel bilgiler.

 

OTURMA İZNİ NEDİR , TÜRKİYE'DE YAŞAYABİLMEK İÇİN YABANCILAR OTURMA İZNİ NASIL VE NEREDEN ALINIR , NELER GEREKLİDİR ? HEPSİ VE DAHA FAZLASI İÇİN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİN.

 

YABANCILAR OTURMA İZNİ 

 

Türkiye’ye değişik nedenlerden oturmak , uzun süreli kalmak veya çalışmak için gelen yabancılar, her ne durumda olursa olsun, bir ay (30 gün) içerisinde yabancılar için düzenlenen “oturum izni” veya diğer adıyla “ikamet tezkeresi” almak zorundadır.

Oturum izinleri belli durumlarda bulunan ya da bazı koşulları yerine getiren ve Türkiye’de oturmak / uzun süreli ikamet etmek isteyen yabancılar için düzenlenir.

 

 Çalışmak Üzere Yabancılar Oturma İzni : 5683 sayılı Yabancıların Türkiye`de Oturma izni ve Seyahatleri Hakkında Kanun’un 3. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; iş tutmak maksadıyla Türkiye`ye gelen yabancılar, geldikleri tarihten itibaren bir ay zarfında ve her halükârda çalışmaya başlamadan evvel yabancılar oturma iznini almış bulunmalıdırlar.

Bu durumda, Türkiye’ye çalışmak amacıyla yurtdışından çalışma vizesi alarak gelmiş olan yabancıların, en geç 30 gün içerisinde ve çalışmaya başlamadan evvel yabancılar oturma izni alması gerekmektedir.
 
Yabancılar Oturma İzninde Kesinti : Yabancılar oturma izni hamili olup ta yurtdışına çıkış yapan ve sona eren yabancılar oturma iznini geçerli bir nedeni olmaksızın altı ay içerisinde uzattırmayan veya Türkiye’de olmasına rağmen yabancılar oturma izninin süresini yine altı ay içerisinde uzattırmamak suretiyle ülkede izinsiz ikametli olarak bulunması anlamına gelir.
 
Yabancılar Oturma İzni İçin Müracaat Süresi: Çeşitli amaçlara yönelik uzun veya kısa süreli vizelerle veya vize muafiyeti, bandrol veya kaşe vizelerle Türkiye’ye gelen yabancıların, 5683 sayılı kanunun 3 üncü maddesi ile bu maddenin uygulamasını gösteren ve yukarıda detayları verilen 1961 tarihli Kararname çerçevesinde 30 gün içerisinde yabancılar oturma izni almaları gerekmektedir.
 
Dolayısıyla yabancılar oturma izni almadan kalabilecekleri sürenin sonu, aynı zamanda tanzim edilen oturma izninin başlangıcı olmaktadır. Bu arada, çalışma, öğrenim, araştırma, uzun süreli kalma gibi amaçlarla dış temsilciliklerimizden vize alarak gelen yabancılara ise talepleri halinde giriş tarihi esas alınarak da oturma izni tanzim edilebilecektir. Ancak, bandrol ve kaşe vizelerle veya vize muafiyetinden istifade ederek gelen yabancılara verilecek oturma izinlerinde bu vizelerin bitiş tarihi yabancılar oturma izninin başlangıcı olarak kabul edilecektir.
 
Uzun süreli oturma iznini bahşeden vizelerle gelip, yukarıda öngörülen süreler içinde müracaat ederek oturma izni almayan yabancılardan, Türkiye’den çıkışları sırasında, 492 sayılı Harçlar Kanununa istinaden her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenerek Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren harç miktarlar üzerinden hesaplama yapılarak, ihlalde bulundukları tarihteki harç miktarının bir kat fazlası alınmak suretiyle cezalı oturma harcı ve oturma izni bedeli tahsil edilmektedir.
 
İlk defa yabancılar oturma izni alacaklar : Bu yabancılar, vize veya vize muafiyet süresi içerisinde başvuru yapmak zorundadırlar.
 
Yabancılar oturma izni almış olup da süresini uzatımı yapacak yabancılar :

Bu yabancılar oturma izni süresinin bitiminden itibaren yenilemeye uygun kanuni yeterlilikleri varsa, izinlerini on beş gün içerisinde uzatabilme hakları mevcuttur. Bu itibarla Türkiye’de oturma izni alan ve oturumunun sona ermesinden itibaren on beş gün içerisinde yurdumuzdan çıkış yapan yabancılardan kat’i suretle cezalı oturma izni harcı ve defter bedeli alınmamaktadır. Bu nedenle ilgililerin fazladan ceza ödememeleri için zamanında başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 
Yabancılar Oturma İzinlerinin Yenilenmesi ve Sürelerinin Uzatılması :
 
a- Türkiye’de yabancılar oturma iznini kanuni yeterlilikleri varsa yenilemek veya süresini uzatmak isteyen yabancılar  yazılı sürenin sona ermesinden itibaren on beş gün içerisinde Emniyet makamlarına bizzat veya bilvasıta müracaat ederek yenisini almaya veya süresini uzattırmaya yükümlüdür.
b- Aynı ikamet tezkeresi defteri üzerinde en fazla dört defa uzatma işlemi yapılabilir.
 
c- Yabancının konumu değişmiş olsa dahi (adres, iş, statü, medeni hal ve ikamet tezkeresini aldığı ilden başka bir ile nakil v.b. durumlardaki değişiklikler) kendisine oturma izni verilecek ise uzatımının aynı oturma izni üzerinde yapılması gerekmektedir.
 
UZUN SÜRELİ  YABANCILAR OTURMA İZNİ

A Grubu Ülke Vatandaşlarına Verilmektedir
1 - Dilekçe  Türkçe
2 - Beyanname Formu.  
3 - 2 adet Fotoğraf   İlk Müracaatta  5 adet 
4 - Pasaportun Aslı
5 -Her Ay için 300 $ ‘ lık Banka Hesap Belgesi. Banka onaylı hesap cüzdanı yada bankadan bozdurulmuş üzerinde yabancının adı yazan döviz bozdurma belgesi de olabilir
6 -Harç, (ülkeye göre, oturma izni süresine göre hesaplanacaktır
7 -Daha önce oturma izni alınmış ve bilgilerde değişiklik varsa ayrıca belirtiniz

  
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YABANCILAR OTURMA İZNİ
1-Dilekçe   Türkçe  
2-2 adet Fotoğraf   İlk Müracaatta İse 5 adet    
3-Pasaportun Aslı ve  Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi. 
4-Varsa İkamet Tezkere Fotokopisi.  İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi. 
5-1 adet Beyanname Formu.  Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak.-Renkli
6-Üniversitelerde Çalıştırılacak Olan Yabancı Uyruklu Öğretim Görevlilerinin YÖK  Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığınca Verilen Çalışma İzin Yazısı
7-Üniversite ile Yabancı Öğretim Görevlisi Arasında Yapılmış Olan Sözleşme
 
 
İKAMETLİ EŞE REFAKAT AMAÇLI YABANCILAR OTURMA İZNİ
1-Dilekçe Türkçe
2-2 adet Fotograf İlk Müracaatte ise 5 Adet 
3-Pasaportun aslı ve Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi
4-1 Adet Renkli İkamet Beyanname Formu Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak
5 - Varsa oturma izni Fotokopisi
6-Evlilik Cüzdanının Aslı ve İşlem Görmüş Tüm Sayfaların Fotokopisi Türkçe değil ise Tercümeli Noter Onaylı
7-İkametli Eşin son uzatımı yapılmış olan sayfanın ve diğer işlem görmüş sayfaların fotokopisi
8-Her ay için 300 $ lık Türkiye’de faaliyette bulunan herhangi bir bankadan yabancı uyruklu eş adına alınmış Banka Hesap belgesi veya müracaatta bulunan yabancı uyruklu şahıs adına düzenlenmiş döviz alım satım belgesi 
9-Çalışan Eşe Refakatlerde, Öğretim Görevlisi Eşe Refakatlerde ve Basın Mensubu Eşe Refakatlerde Banka veya Döviz Dekontuna Gerek Yok. 
 
 
ÖĞRENİM AMAÇLI YABANCILAR OTURMA İZNİ
 1-Dilekçe   Türkçe 
 2-2 adet Fotoğraf   İlk Müracaatta İse 5 adet   
 3-Pasaportun Aslı ve  Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.
 4-1adet Beyanname Formu.  Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak.- Renkli 
 5-Geçerli öğrenim yılını gösterir Öğrenim Belgesi. Öğrenim Gördüğü Okuldan 
 6-Öğrenim Gördüğünden Dolayı Oturma İzni Alacak Yabancılar Kendi Ülkelerinde Bulunan Türk Konsolosluğundan Öğrenim Amaçlı Vize İle Gelmesi Gerekmektedir. Bu Madde İlkkez Öğrenim Başvurusu Yapanlar İçin Geçerlidir.
7-TÖMER'de Öğrenim Görecekler Öğrenim Vizesine Ve Öğrenci Belgesine Bağlı Olarak Oturma İzni Alabilirler

 

 TURİSTİK NEDENLE OTURMA İZNİ ALMIŞ EŞE REFAKAT AMAÇLI YABANCILAR OTURMA İZNİ
1-Dilekçe Türkçe
2-2 Adet Fotoğraf İlk Müracaat ise 5 adet
3-Pasaportun aslı ve Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi
4-1Adet Renkli İkamet Beyanname Formu Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak
5-Varsa İkamet Tezkeresi Fotokopisi
6-Evlilik Cüzdanının Aslı ve İşlem Görmüş Tüm Sayfaların Fotokopisi Türkçe değil ise Tercümeli Noter Onaylı
7-İkametli Eşin son uzatımı yapılmış olan sayfanın ve diğer işlem görmüş sayfaların fotokopisi
8-Her ay için 500$ lık Türkiye’de faaliyette bulunan herhangi bir bankadan yabancı uyruklu şahıs adına alınmış Banka Hesap belgesi veya müracaatta bulunan yabancı uyruklu şahıs adına düzenlenmiş döviz alım satım belgesi

 

İŞ GÖRÜŞMESİ AMAÇLI YABANCILAR OTURMA İZNİ
 1-Dilekçe   Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası. 
 2-2 adet Fotoğraf   İlk Müracaatta İse 5 adet 
 3-Pasaportun Aslı ve  Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.
 4-1 adet Renkli Beyanname Formu.  Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak 
 5-Varsa İkamet Tezkere Fotokopisi.  İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi.  
 6-Dış Temsilciliklerimizden Konsolosluktan Alınmış İş Görüşmesi AmaçlıVize
 7-Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi.içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak 
 8-Şirketin Faaliyet Belgesi Fotokopisi. içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak   
 9-Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi.Noter Tastikli
10-Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.Noter Tastikli
11-Yabancı Şahıs  Noterden Verilen Vekaletnamenin Aslı Fotokopisi  Kabul Edilmez.
 
 
ÖĞRENİM NEDENİYLE OTURMA İZNİ ALMIŞ EŞE REFAKAT AMAÇLI YABANCILAR OTURMA İZNİ
1-Dilekçe Türkçe
2-2 Adet Fotoğraf İlk Müracaat ise 5 adet
3-Pasaportun aslı ve Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi
4-1 Adet Renkli İkamet Beyanname Formu Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak
5-Varsa İkamet Tezkeresi Fotokopisi
6-Evlilik Cüzdanının Aslı ve İşlem Görmüş Tüm Sayfaların Fotokopisi Türkçe değil ise Tercümeli Noter Onaylı 
7-İkametli Eşin son uzatımı yapılmış olan sayfanın ve diğer işlem görmüş sayfaların fotokopisi
8-500 $ lık Türkiye’de faaliyette bulunan herhangi bir bankadan yabancı uyruklu eş adına alınmış Banka Hesap belgesi veya müracaatta bulunan yabancı uyruklu şahıs adına düzenlenmiş döviz alım satım belgesi

 

MONTAJ BAKIM ONARIM  AMAÇLI YABANCILAR OTURMA İZNİ
 1-Dilekçe   Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası. 
 2-2 adet Fotoğraf   İlk Müracaatta İse 5 adet 
 3-Pasaportun Aslı ve  Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.
 4-1 adet Renkli Beyanname Formu.  Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak 
 5-Varsa Oturma izni Fotokopisi.  İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi.  
 6-Dış Temsilciliklerimizden Konsolosluktan Alınmış Montaj Bakım Onarım Amaçlı Vize
 7-Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi. içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli ve Noter Onaylı Olacak
 8-Şirketin Faaliyet Belgesi Fotokopisi.  içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli ve NoterOnaylı Olacak           
 9-Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi. Noter Tastikli
10-Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi. Noter Tastikli
11-Yabancı Şahıs  Noterden Verilen Vekaletnamenin Aslı Fotokopisi  Kabul Edilmez. 


SPORTİF FAALİYET AMAÇLI YABANCILAR OTURMA İZNİ
1-Dilekçe  Türkçe
2-2 Adet Fotoğraf ilk Müracaatta İse 5 Adet
3-Pasaportun Aslı ve Resimli Kısmının ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi
4-Varsa İkamet Tezkeresi Fotokopisi İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi
5-1 Adet Renkli Beyanname Formu Daktilo ve Bilgisayarda Dolacak
6-İlgili Federasyondan Çalışma İzni Yazısı
7-Klübün  Sporcu ve Antrenör ile Yapmış olduğu Sözleşme Sözleşmede, Anlaşma Süresinin Tarih Olarak Belirtilmesi gerekir.

 

STAJ AMAÇLI YABANCILAR OTURMA İZNİ
1-Dilekçe   Türkçe             
2-2 adet Fotoğraf   İlk Müracaatta İse 5 adet   
3-Pasaportun Aslı ve  Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.
4-1 adet Beyanname Formu.  Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak.- Renkli 
5-Varsa oturma izni Fotokopisi.  İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi.  
6-Dış Temsilciliklerimizden  Konsolosluktan  Alınmış Staj Amaçlı Vize.
7-Staj Belgesi.  Staj Eğitimini Göreceği Kurumdan, Staj Süresini Gösterecek Şekliyle.
8-Geçimini Gösterir Belge.  Ücret Alıyor ise, Sözleşme veya Maaş Bordrosu. Ücret Almıyor ise Döviz Belgesi  ”Her Ay İçin 100 $ ‘ lık Dekont “ veya Burs Belgesi.

 

 OTURMA İZNİ ALMIŞ YABANCININ İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

1-Dilekçe   Türkçe   
2-Pasaportun Aslı ve  Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.
3-İkamet Tezkeresinin Aslı ve Fotokopisi.  İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi.  
4-2 adet Kimlik Bilgilerini Düzenleme Formu.
5-Noter Tasdikli Türkçe Tercümeli Doğum Belgesi.  , , Doğum Yeri,  Doğum Tarihi Değişikliklerinde. 
6-İsim Denklik Belgesi.  Doğum Belgesi ile Pasaportundaki Adı ve Soyadı Aynı Olmayanlar İçin._Kendi Ülkesinin Nüfus Dairelerinden. 
 
 

AŞAĞIDAKİ KONULARDAN BİLGİ SAHİBİ OLMAK İSTEDİKLERİNİZİN ÜZERİNE TIKLAYABİLİRSİNİZ


OTURUM İZNİ

YABANCILAR OTURMA İZNİ

YABANCILAR İÇİN HABER

İKAMET TEZKERESİ

İKAMET İZNİ

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

YABANCI ÖĞRENCİ

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

YABANCILAR

YABANCILAR İKAMET TEZKERESİ

İKAMET TEZKERESİ ALABİLİR MİYİM (YESTURK)

BU SİTE YABANCILAR DANIŞMANLIK TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİN MALIDIR. SİTEDEKİ BİLGİLER VE RESİMLER İZİNLİ VEYA İZİNSİZ HİÇBİR ŞEKİLDE KULLANILAMAZ. KULLANANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILIR.