TÜM YABANCILARA OTURMA İZNİ

BİZE YABANCI DEĞİLSİNİZ :)

bilgi@yabancilar.com.tr  0 212 572 86 77

YABANCILAR OTURMA İZNİ SÜRE UZATIMI VE YENİLEME

Oturma izni almış olup da süresini uzatımı yapacak yabancılar :

Bu yabancılar oturma izni süresinin bitiminden itibaren yabancılar oturma izinlerini on beş gün içerisinde uzatabilme hakları mevcuttur. Bu itibarla Türkiye’de oturma izni alan ve oturumunun sona ermesinden itibaren on beş gün içerisinde yurdumuzdan çıkış yapan yabancılardan kat’i suretle cezalı oturma izni harcı ve defter bedeli alınmamaktadır. Bu nedenle ilgililerin fazladan ceza ödememeleri için zamanında başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 
Oturma İzinlerinin Yenilenmesi ve Sürelerinin Uzatılması :
 
a- Türkiye’de yabancılar oturma iznini yenilemek veya süresini uzatmak isteyen yabancılar  yazılı sürenin sona ermesinden itibaren on beş gün içerisinde Emniyet makamlarına bizzat veya bilvasıta müracaat ederek yenisini almaya veya süresini uzattırmaya yükümlüdür.
 

b- Yabancıla oturma izinleri üzerinde en fazla dört defa uzatma işlemi yapılabilir.
 
c- Yabancının konumu değişmiş olsa dahi (adres, iş, statü, medeni hal ve ikamet tezkeresini aldığı ilden başka bir ile nakil v.b. durumlardaki değişiklikler) kendisine yabancılar oturma izni verilecek ise süre uzatımının aynı oturma izni üzerinde yapılması gerekmektedir.