TÜM YABANCILARA OTURMA İZNİ

BİZE YABANCI DEĞİLSİNİZ :)

bilgi@yabancilar.com.tr  0 212 572 86 77

İŞ GÖRÜŞMESİ AMAÇLI YABANCILAR OTURMA İZNİ

 

iŞ GÖRÜŞMESİ AMAÇLI YABANCILAR OTURMA İZNİ
 

 

1 - Dilekçe   Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası.  
 2 - 2 adet Fotoğraf   İlk Müracaatta İse 5 adet  
 3 - Pasaportun Aslı ve  Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi. 
 4 - 1 adet Renkli Beyanname Formu.  Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak  
 5 - Varsa İkamet Tezkere Fotokopisi.  İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi.   
 6 - Dış Temsilciliklerimizden Konsolosluktan Alınmış İş Görüşmesi AmaçlıVize 
 7 - Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi.içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak 
 8 - Şirketin Faaliyet Belgesi Fotokopisi. içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak    
 9 - Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi.Noter Tastikli 
10 - Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.Noter Tastikli 
11 - Yabancı Şahıs  Noterden Verilen Vekaletnamenin Aslı Fotokopisi  Kabul Edilmez.