TÜM YABANCILARA OTURMA İZNİ

BİZE YABANCI DEĞİLSİNİZ :)

bilgi@yabancilar.com.tr  0 212 572 86 77

MONTAJ BAKIM ONARIM AMAÇLI OTURMA İZNİ

MONTAJ BAKIM ONARIM  AMAÇLI OTURMA İZNİ

 1 - Dilekçe   Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası.  
 2 - 2 adet Fotoğraf   İlk Müracaatta İse 5 adet  
 3 - Pasaportun Aslı ve  Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi. 
 4 - 1 adet Renkli Beyanname Formu.  Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak  
 5 - Varsa Oturma izni Fotokopisi.  İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi.   
 6 - Dış Temsilciliklerimizden Konsolosluktan Alınmış Montaj Bakım Onarım Amaçlı Vize
 7 - Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi. içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli ve Noter Onaylı Olacak 
 8 - Şirketin Faaliyet Belgesi Fotokopisi.  içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli ve NoterOnaylı Olacak            
 9 - Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi. Noter Tastikli 
10 - Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi. Noter Tastikli 
11 - Yabancı Şahıs  Noterden Verilen Vekaletnamenin Aslı Fotokopisi  Kabul Edilmez.