TÜM YABANCILARA OTURMA İZNİ

BİZE YABANCI DEĞİLSİNİZ :)

bilgi@yabancilar.com.tr  0 212 572 86 77

YABANCILAR OTURMA İZNİ İÇİN MÜRACAAT SÜRESİ

 

Çeşitli amaçlara yönelik uzun veya kısa süreli vizelerle veya vize muafiyeti, bandrol veya kaşe vizelerle Türkiye’ye gelen yabancıların, 5683 sayılı kanunun 3 üncü maddesi ile bu maddenin uygulamasını gösteren ve yukarıda detayları verilen 1961 tarihli Kararname çerçevesinde yabancılar oturma izni almaları gerekmektedir.
 
Dolayısıyla yabancılar oturma izni almadan kalabilecekleri sürenin sonu, aynı zamanda tanzim edilen yabancılar oturma izninin başlangıcı olmaktadır. Bu arada, çalışma, öğrenim, araştırma, uzun süreli kalma gibi amaçlarla dış temsilciliklerimizden vize alarak gelen yabancılara ise talepleri halinde giriş tarihi esas alınarak da oturma izni tanzim edilebilecektir.Ancak, bandrol ve kaşe vizelerle veya vize muafiyetinden istifade ederek gelen yabancılara verilecek yabancılar oturma izinlerinde bu vizelerin bitiş tarihi oturma izninin başlangıcı olarak kabul edilecektir.
 
Uzun süreli yabancılar oturma iznini bahşeden vizelerle gelip, yukarıda öngörülen süreler içinde müracaat ederek yabancılar oturma izni almayan yabancılardan, Türkiye’den çıkışları sırasında, 492 sayılı Harçlar Kanununa istinaden her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenerek Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren harç miktarlar üzerinden hesaplama yapılarak, ihlalde bulundukları tarihteki harç miktarının bir kat fazlası alınmak suretiyle cezalı oturma harcı ve oturma izni bedeli tahsil edilmektedir.
 
İlk defa oturma izni alacaklar : Bu yabancılar, vize veya vize muafiyet süresi içerisinde başvuru yapmak zorundadırlar.